MUDr. Iveta Schererová

  • pediater
  • FNsP ak. L. Dérera - KIGM Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Iveta Herbanská

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Ingrid Mornárová

pediater
MEDIMPAX Trading s.r.o. Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jaroslava Strnová

pediater
Slov. postgrad. akad. medicíny Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Jarmila Zbořilová

pediater
I.DK DFNsP Limbova 5, 83340 Bratislava

Ordinačné hodiny