MUDr. Iveta Kalafutová

  • endokrinológ
  • NZZ - endokrinolog. amb. Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Jaroslava Strnová

endokrinológ
Slov. postgrad. akad. medicíny Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Ľudmila Trejbalová

endokrinológ
FNsP akad. Dérera - I. interná klinika Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Oto Ürge

endokrinológ
FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Milan Vigaš

endokrinológ
Ústav experimentálnej endkrinol. SAV Vlárska 3, 833 06 Bratislava

Ordinačné hodiny