MUDr. Ivana Mačugová

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Boris Cvečko

gastroenterológ
Nešt. gastroent. amb. Palárikova 2311, 022 01 Čadca

1.25 km

MUDr. Anton Pištek

gastroenterológ
NsP - interné odd. Moyzesova 1441, 022 01 Čadca

24.01 km

MUDr. Janka Konečná

gastroenterológ
Železničná poliklinika Jána Milca 33, 010 01 Žilina

24.01 km

MUDr. Milan Štancel

gastroenterológ
Žel. poliklinika Jána Milca 33, 010 01 Žilina

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00