MUDr. Ivan Ujvári

  • reumatológia
  • Reumatologická amb. PK Bezručova 5, 811 09 Bratislava

Najbližší lekár

0.7 km

MUDr. Zuzana Bubánová

reumatológia
NOVAPHARM, s.r.o. Šancova 110, 832 99 Bratislava

0.7 km

MUDr. Ľubica Čápová

reumatológia
Nár.ústav tuberkulózy a resp.chorôb. Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0.7 km

MUDr. Daniela Farkašová

reumatológia
NsP Milosrdní Bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0.7 km

MUDr. Eva Kokavcová

reumatológia
Nešt. reumatologická amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

Ordinačné hodiny