MUDr. Ivan Ujvári

  • reumatológia
  • Reumatologická amb. PK Bezručova 5, 811 09 Bratislava

Najbližší lekár

0.7 km

MUDr. Zuzana Bubánová

reumatológia
NOVAPHARM, s.r.o. Šancova 110, 832 99 Bratislava

0.7 km

MUDr. Eva Kokavcová

reumatológia
Nešt. reumatologická amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0.7 km

Doc. MUDr. Ivan Rybár

reumatológia
SPAM SZU- NURCH Piešťany Limbova 12, 833 03 Bratislava

0.7 km

MUDr. Eva Vivodová

reumatológia
MZ SR Limbová 2, 833 41 Bratislava

Ordinačné hodiny