MUDr. Ivan Šutta

  • gynekológ
  • NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 841 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Chabada CSc.

gynekológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Chabadová

gynekológ
NsP Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Imrich Kostolný

gynekológ
FNsP - I. gyn-pôr. klinika Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Rastislav Sysák

gynekológ
LF UK FNsP - I. gyn. pôr. kl. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny