MUDr. Ivan Roháľ - iľkiv

  • ortopédia
  • FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Juraj Horváth

ortopédia
I. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. František Makai

ortopédia
I. Ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Ľuboš Rehák

ortopédia
FN - I. ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Vilček

ortopédia
I. ortopedická klinika FN Ružinovská 6, 826 05 Bratislava

Ordinačné hodiny