MUDr. Ivan Mažár

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NZZ - PLPD Hlavná 342, ZS, 900 65 Záhorská Ves

Najbližší lekár

5.2 km

MUDr. Štilijan Nenovský

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - obvodná amb. č. dv. 600, 900 68 Plavecký Štvrtok

6.05 km

MUDr. Božena Chmelová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Družstevná 272, 900 66 Vysoká pri Morave

7.1 km

MUDr. Miroslav Rybár

prakt. lekár pre dosp.
Vojenský útvar CO 3016 Továrenská 1, 901 01 Malacky

7.77 km

MUDr. Peter Bolaček

prakt. lekár pre dosp.
Posádková ambulancia VÚ 1201 Štúrova 144, 901 22 Malacky

Ordinačné hodiny