MUDr. István Mitró , Dr.Burda - chirurgia ruky Dr. Cibur - septi...

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Balunová

chirurg
FN LP Rastislavova 43, 040 01 Košice

0 km

MUDr. Marián Kavečanský

chirurg
II. chir. klinika FNLP Rastislavova 43, 040 01 Košice

0 km

MUDr. Milan Maďar

chirurg
FN L.Pasteura Rastislavova 43, 040 01 Košice

0 km

MUDr. Ján Magdo

chirurg
Klinika úrazovej chirurgie Rastislavova 43, 040 11 Košice

Ordinačné hodiny
Streda: 13:00 - 17:30