MUDr. Ireneusz Przewlocki

  • Anesteziológ
  • FNsP Dérera - OAIM Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Bothová

Anesteziológ
FN - OAIM Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Gebhardtová

Anesteziológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Daniela Klinová

Anesteziológ
FN - KAIM Ružinovská 6, 821 00 Bratislava

0 km

MUDr. Róbert Mundok

Anesteziológ
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 850 07 Bratislava

Ordinačné hodiny