MUDr. Ingrid Mornárová

  • pediater
  • MEDIMPAX Trading s.r.o. Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Fabriciová

pediater
I. detská klinika DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Zora Klepochová

pediater
Poliklinika Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Jaroslav Siman

pediater
LF UK Špitálska 24, 813 72 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Vlčeková

pediater
FNsP - KIGM Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny