MUDr. Ingrid Filipovičová

  • internista
  • FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Miloš Borsuk

internista
FN, 1. interná klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Pavol Ďurkovič

internista
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Tatiana Hanisková

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Vlasta Košinárová

internista
LF UK, klinika pneumoftizeol. Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

Ordinačné hodiny