MUDr. Ingrid Filipovičová

  • internista
  • FNsP akad. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Hana Krutá

internista
FNsP akad. L.Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Miroslav Martinkovič

internista
NMO Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Tedlová

internista
FN - KTaPCH Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Dorota Zlochová

internista
Národný ústav TaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny