MUDr. Iľja Červenakov

Najbližší lekár

0.21 km

Prof. MUDr. Ján Breza

urológ
Urologická klinika LFUK Limbová 5, 833 05 Bratislava

0.21 km

MUDr. Juraj Brutenič

urológ
Urologická kl. FNsP ak. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0.21 km

MUDr. Ján Hoffmann

urológ
FNsP akad.L.Dérera Limbová 5, 83305 Bratislava

0.21 km

Prof. MUDr. Michal Horňák

urológ
LFUK - urol. kl. Limbová 5, 831 05 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 16:30
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:30