MUDr. Iľja Červenakov

Najbližší lekár

0.21 km

Prof. MUDr. Ján Breza

urológ
Urologická klinika LFUK Limbová 5, 833 05 Bratislava

0.21 km

MUDr. Juraj Brutenič

urológ
Urologická kl. FNsP ak. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0.21 km

Doc. MUDr. Peter Bujdák

urológ
Urologická kl. SPAM Limbová 5, 833 05 Bratislava

0.21 km

Prof. MUDr. Michal Horňák

urológ
LFUK - urol. kl. Limbová 5, 831 05 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 16:30
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:30