MUDr. Igor Stráňava

  • chirurg
  • FNsP ak. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Kostelničák

chirurg
SÚSaCCH Pod krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

MUDr. Erich Murár

chirurg
Klinika detskej chirurgie Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Šikulaj

chirurg
FNsP Milosrdní bratia, s.r.o. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Ján Štencl

chirurg
Chirurgická klinika SZU Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny