MUDr. Igor Penička

  • kardiochirurg
  • NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.84 km

MUDr. Imrich Beer

kardiochirurg
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.84 km

MUDr. Ján Seleštiansky

kardiochirurg
Nemocnica FDR Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

7.1 km

MUDr. Jozefa Cocherová

kardiochirurg
FNsP Trieda SNP 1, 040 11 Košice

7.1 km

MUDr. Zdislav Korenek

kardiochirurg
FNsP kardiochir. - ARO Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Ordinačné hodiny