MUDr. Igor Béder

  • prakt. lekár pre dosp.
  • DFNsP Limbova 1, 831 01 Bratislava

Najbližší lekár

0.17 km

MUDr. Zlatica Nemcová

prakt. lekár pre dosp.
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 833 03 Bratislava

1.16 km

MUDr. Dáša Franeková

prakt. lekár pre dosp.
NMO SR, a.s. Cesta na Červený most 1, 811 05 Bratislava

1.21 km

MUDr. Taňa Tomková

prakt. lekár pre dosp.
NMO Cesta na Červený most 1, 831 01 Bratislava

1.61 km

MUDr. Silvia Cvachová

prakt. lekár pre dosp.
ASIC, s.r.o. Bartókova 4, 811 02 Bratislava

Ordinačné hodiny