MUDr. Holomáň , MUDr. Križko, MUDr. Fullopová, MUDr. Šuška, MUDr...

  • gynekológ
  • Ružinovská 6, 82606 Bratislava
  • kl.738

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Hrabčák , MUDr. Foltín

gynekológ
Ružinovská 6, 82606 Bratislava

0 km

MUDr. Suchánek , MUDr. Ferianec, MUDr. Stenová, MUDr. Harbulák, ...

gynekológ
Ružinovská 6, 82606 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Juraj Filický

gynekológ
II. gynekolog. pôrod. klinika Ružinovská 6, 821 01 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Papcun

gynekológ
FN Ružinovská 6, 821 06 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 10:00
Utorok: 08:00 - 10:00
Streda: 08:00 - 09:00
Štvrtok: 08:00 - 10:00
Piatok: 08:00 - 10:00