MUDr. Helena Franklová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NZZ - PLPD , 906 35 Plavecký Mikuláš

Najbližší lekár

2.66 km

MUDr. Igor Stipanitz

prakt. lekár pre dosp.
NZZ MUDr. Stipanitz SNP 97, 919 04 Smolenice

3.58 km

MUDr. Dagmar Kočanová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 95, 919 05 Trstín

3.71 km

MUDr. Oľga Osuská

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD ObZS, 908 75 Studienka

5.9 km

MUDr. Juraj Padúch

prakt. lekár pre dosp.
NZZ Horné Orešany, 919 03 Horné Orešany

Ordinačné hodiny