MUDr. Hana Spitzerová

  • kardiológ
  • Bristol-Myers Squibb,Export,S.A. org.zl. Kapucínska 5, 811 03 Bratislava

Najbližší lekár

0.2 km

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová

kardiológ
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0.2 km

MUDr. Jarmila Jánošiová

kardiológ
Klinika geriatrie LF UK Ďumbierska 3, 833 01 Bratislava

0.2 km

MUDr. Peter Margitfalvi

kardiológ
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 83348 Bratislava

0.2 km

MUDr. Ján Postulka

kardiológ
SÚSCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny