MUDr. Gabriela Wetterová

  • Anesteziológ
  • FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Oľga Bandžáková

Anesteziológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Cipková

Anesteziológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Milan Pasiar

Anesteziológ
FN - OAIM Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Marián Uherko

Anesteziológ
Záchranná a dopravná zdravot.služba Pionierska 6, 833 41 Bratislava

Ordinačné hodiny