MUDr. Gabriela Wetterová

  • Anesteziológ
  • FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Milan Beier

Anesteziológ
DFNsP OKAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Dinková

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Monika Lisá

Anesteziológ
Detské kardiocentrum Limbová 1, 833 51 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Uhrová

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Ordinačné hodiny