MUDr. Gabriel Marsal

  • plastická chirurgia
  • NsP Antolská, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

3.33 km

MUDr. Mária Karovičová

plastická chirurgia
Sanatórium MEDIUS s.r.o. Černyševského 14, 851 05 Bratislava

3.33 km

MUDr. Dobroslav Šiška

plastická chirurgia
Sanatorium Medius Černyševského 14, 851 01 Bratislava

4.88 km

MUDr. Juraj Paliatka

plastická chirurgia
Klinika plastickej chirurgie FN a LF UK Ru?inovská 6, 821 06 Bratislava

5.1 km

MUDr. Vlastibor Minarovjech

plastická chirurgia
NsP Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny