MUDr. František Bohunický

  • Anesteziológ
  • Sanatorium Medius Černyševského 14, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

1.72 km

MUDr. Tatiana Rotterová

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia nám. SNP 10, 811 01 Bratislava

1.78 km

MUDr. Klára Ballová

Anesteziológ
FN - OAIM Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

1.78 km

MUDr. Vlastimil Michálek

Anesteziológ
Záchranná a dopr. zdravotnícka služba Pionierska 6, 833 41 Bratislava

1.78 km

MUDr. Roman Záhorec

Anesteziológ
OÚSA Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Ordinačné hodiny