MUDr. František Bohunický

  • Anesteziológ
  • Sanatorium Medius Černyševského 14, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

1.72 km

MUDr. Tatiana Rotterová

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia nám. SNP 10, 811 01 Bratislava

1.78 km

MUDr. Milan Beier

Anesteziológ
DFNsP OKAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

1.78 km

MUDr. Tomáš Hrtánek

Anesteziológ
DFNsP Limbová 1, 833 04 Bratislava

1.78 km

MUDr. Štefan Podhradský

Anesteziológ
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

Ordinačné hodiny