MUDr. František Bohunický

  • Anesteziológ
  • Sanatorium Medius Černyševského 14, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

1.72 km

MUDr. Tatiana Rotterová

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia nám. SNP 10, 811 01 Bratislava

1.78 km

MUDr. Peter Gašparec

Anesteziológ
DFNsP - DKAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

1.78 km

MUDr. Tomáš Kán

Anesteziológ
FNsP ak. Dérera KAIM Limbova 5, 833 05 Bratislava

1.78 km

MUDr. Katarína Žilinčanová

Anesteziológ
DFNsP - OAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny