MUDr. František Bohunický

  • Anesteziológ
  • Sanatorium Medius Černyševského 14, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

1.72 km

MUDr. Tatiana Rotterová

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia nám. SNP 10, 811 01 Bratislava

1.78 km

MUDr. Zsuzsanna Erdélyi

Anesteziológ
FNsP - OAIM Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

1.78 km

MUDr. Martin Jansta

Anesteziológ
FNsP Krajinská 91, 825 56 Bratislava

1.78 km

MUDr. Mária Maximová

Anesteziológ
DFNsP - DKAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny