MUDr. František Bohunický

  • Anesteziológ
  • Sanatorium Medius Černyševského 14, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

1.72 km

MUDr. Tatiana Rotterová

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia nám. SNP 10, 811 01 Bratislava

1.78 km

MUDr. Zuzana Hrubšová

Anesteziológ
DFNsP - OAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

1.78 km

MUDr. Anna Lohnertová

Anesteziológ
FN KAIM Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

1.78 km

MUDr. Peter Poliak

Anesteziológ
FNsP Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny