MUDr. Francisco ariel Mendoza bravo

  • očný lekár
  • NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Beáta Bušányová

očný lekár
DFNsP - očná kl. Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Miroslav Chynoranský

očný lekár
Klinika oftalmológie LF UK, FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Gašparová

očný lekár
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Anton Gerinec

očný lekár
Klinika detskej oftalmológie LF UK Limbova 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny