MUDr. Ferenc Baštrnák , MUDr. Dušan Podmanický

Najbližší lekár

0.59 km

MUDr. Zoltán Farkas

chirurg
Neštátna chirurg. amb. Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda

0.59 km

MUDr. Jozef Slamka

chirurg
NsP - chirurg. odd. Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda

0.59 km

MUDr. Ladislav Šintaj

chirurg
Neštátna chir. amb. Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda

1.68 km

MUDr. Štefan Kubik

chirurg
NsP Veľkoblahovská, 929 01 Dunajská Streda

Ordinačné hodiny