MUDr. Felicita Kusinová

  • internista
  • FN - II. int. klin. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Dolinský

internista
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Monika Kuželová

internista
ŽNsP - interné odd. Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Ivan Petrovics

internista
II. interná klinika LFUK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Jaroslava Schichorová

internista
Poliklinika - geriat. a int. amb. Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Ordinačné hodiny