MUDr. Fedor Lešak

  • chirurg
  • NsP - OÚCH Banisko 1, 977 01 Brezno

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Elijah Ablorsu

chirurg
NsP Banisko 1, 977 01 Brezno

0 km

MUDr. Emmanuel Ablorsu

chirurg
NsP - chir. odd. Banisko 1, 977 01 Brezno

0 km

MUDr. Peter Glesk

chirurg
NsP Banisko 1, 977 01 Brezno

0 km

MUDr. Zdenko Greško

chirurg
NsP Banisko 1, 977 01 Brezno

Ordinačné hodiny