MUDr. Eva Švelková

  • otorinolaryngológ (ORL)
  • Poliklinika - ORL amb. Tehelná 26, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Petra Hromádková

otorinolaryngológ (ORL)
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Olosová

otorinolaryngológ (ORL)
FNsP - odd. ORL Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Špánik

otorinolaryngológ (ORL)
DFNsP - detská ORL kl. Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Iveta Šramková

otorinolaryngológ (ORL)
II.ORL klinika LFUK , FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny