MUDr. Eva Piovarčiová , MUDr. Kovačičová Mária, MUDr.Valášková Ta...

Najbližší lekár

0.34 km

MUDr. Eva Jakabovičová

očný lekár
ŽNsP - očná amb. Šancová 110, 832 99 Bratislava

0.34 km

MUDr. Zuzana Prepiaková

očný lekár
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.34 km

MUDr. Dana Tomčíková

očný lekár
DFNsP,kl. detskej oftalmológie Limbova 1, 833 41 Bratislava

0.34 km

MUDr. Jana Trnovcová

očný lekár
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny
Utorok: 16:00 - 18:00
Streda: 15:00 - 18:00