MUDr. Eva Pekarová

  • internista
  • I. Interná klinika NsP F.D.Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mária Bizeová

internista
Úrad voj. správy ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Kvetoslava Hrozenská

internista
NsP FDR Banská Bystrica Nám, L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Alena Marčeková

internista
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Denisa Spodniaková

internista
NsP FDR Nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny