MUDr. Eva Ogibovičová

  • Anesteziológ
  • DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Oľga Bandžáková

Anesteziológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Cipková

Anesteziológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Farkaš

Anesteziológ
NsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, P.O.Box 51, 850 07 Bratislava

0 km

MUDr. Hana Uhliariková

Anesteziológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

Ordinačné hodiny