MUDr. Eva Martuliaková

  • pediater
  • NsP FDR - odd. infekčného lek. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Martin Dluholucký

pediater
NsP FDR, klinika pre deti a dorast nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Dagmar Kadlečková

pediater
NsP F. D. Roosevelta, DK nám.arm. gen. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Katarína Okáľová

pediater
NsP FDR Nám. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Renáta Žigová

pediater
Klinika pre deti a dorast Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny