MUDr. Eva Martuliaková

  • pediater
  • NsP FDR - odd. infekčného lek. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dagmar Kadlečková

pediater
NsP F. D. Roosevelta, DK nám.arm. gen. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Jana Nikolinyová

pediater
FNsP F. D. Roosevelta - detské odd. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Juraj Zbojan

pediater
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 15 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Renáta Žigová

pediater
Klinika pre deti a dorast Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny