MUDr. Eva Kostolanská

  • Anesteziológ
  • NMO Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Martina Gaštanová

Anesteziológ
FNsP L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Dirk Karovič

Anesteziológ
DFNsP - ARO Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Taja Mrlíková

Anesteziológ
ŽNsP Šancova 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Terézia Suchá

Anesteziológ
SZP Račianska 153/A, 830 03 Bratislava

Ordinačné hodiny