MUDr. Eva Kostolanská

  • Anesteziológ
  • NMO Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Alena Chebenová

Anesteziológ
FNsP L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Gálusová

Anesteziológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Karol Kálig

Anesteziológ
Klinika anest.a inter.med. LFUK Ružinovská 6, 82606 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Žilinčanová

Anesteziológ
DFNsP - OAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny