MUDr. Eva Komadová

  • imunológ
  • NZZ - detská kl. imunológia a alerg. Fedinova 9, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

3.3 km

MUDr. Dagmar Cingelová

imunológ
NZZ - kl. imunológia Limbová 1, 833 40 Bratislava

3.3 km

MUDr. Daniela Červenková

imunológ
NZZ - dermat., kl. imun. a alergol. amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

3.3 km

MUDr. Blanka Kupková

imunológ
Poliklinika pre dorast Vajnorská 40, 832 63 Bratislava

3.3 km

MUDr. Júlia Michaličková

imunológ
NÚT TBC a RCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny