MUDr. Eva Komadová

  • imunológ
  • NZZ - detská kl. imunológia a alerg. Fedinova 9, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

3.3 km

MUDr. Dagmar Gavačová

imunológ
VÚHE Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava

3.3 km

MUDr. Miriam Grillová

imunológ
Imunoalergologická amb.,PK Ružinov Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

3.3 km

MUDr. Ivana Štefanková

imunológ
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

3.3 km

Doc. MUDr. Mária Šustrová

imunológ
Ústav preventívnej a klin. medicíny Limbová 14, 833 01 Bratislava

Ordinačné hodiny