MUDr. Eva Komadová

  • imunológ
  • NZZ - detská kl. imunológia a alerg. Fedinova 9, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

3.3 km

MUDr. Dagmar Cingelová

imunológ
NZZ - kl. imunológia Limbová 1, 833 40 Bratislava

3.3 km

MUDr. Hana Kayserová

imunológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

3.3 km

MUDr. Zuzana Kuková

imunológ
DFNsP - II. detská kl. Limbová 1, 833 40 Bratislava

3.3 km

MUDr. Blanka Kupková

imunológ
Poliklinika pre dorast Vajnorská 40, 832 63 Bratislava

Ordinačné hodiny