MUDr. Eva Komadová

  • imunológ
  • NZZ - detská kl. imunológia a alerg. Fedinova 9, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

3.3 km

MUDr. Daniela Červenková

imunológ
NZZ - dermat., kl. imun. a alergol. amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

3.3 km

MUDr. Peter Čižnár

imunológ
Slovenská postgraduálna akad. med. Limbova 12, 833 03 Bratislava

3.3 km

MUDr. Blanka Kupková

imunológ
Poliklinika pre dorast Vajnorská 40, 832 63 Bratislava

3.3 km

MUDr. Júlia Michaličková

imunológ
NÚT TBC a RCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny