MUDr. Eva Komadová

  • imunológ
  • NZZ - detská kl. imunológia a alerg. Fedinova 9, 851 01 Bratislava

Najbližší lekár

3.3 km

MUDr. Dagmar Cingelová

imunológ
NZZ - kl. imunológia Limbová 1, 833 40 Bratislava

3.3 km

MUDr. Stanislav Janota

imunológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

3.3 km

MUDr. Hana Kayserová

imunológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

3.3 km

MUDr. Zuzana Kuková

imunológ
DFNsP - II. detská kl. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny