MUDr. Eva Kmetyová

  • internista
  • Antolská 11, 85107 Bratislava
  • 268673515

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Bobocká

internista
FNsP - IV. interná kl. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Drahomíra Demešová

internista
NsP - IV. inter. kl. LF UK Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Adriana Gurecková

internista
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Marián Pátek

internista
NsP - geriatrické odd. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Piatok: 08:00 - 15:30