MUDr. Eva Jankovičová

  • pediater
  • ZP CHZP Apollo Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.12 km

MUDr. Ľubica Švantnerová

pediater
NZZ - amb. pre deti a dorast Tr. SNP 53, 974 01 Banská Bystrica

0.39 km

MUDr. Beáta Saleh omerová

pediater
NZZ - PLPDD Limbová 17, 974 01 Banská Bystrica

0.41 km

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký

pediater
NsP F.D.R. Klinika pre deti a dorast, 975 17 Banská Bystrica

0.41 km

MUDr. Terézia Stančoková

pediater
NsP F. D. Roosevelta nám.Gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny