MUDr. Eva Bubanská

  • hematológ
  • FNsP F. D. Roosevelta Nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Štefánia Škripková

hematológ
NFDR - KDD Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Ingrid Tužinská

hematológ
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Alexander Wild

hematológ
NsP FDR nám. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Blažena Wildová

hematológ
Hematologické odd. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny