MUDr. Eva Bothová

  • Anesteziológ
  • FN - OAIM Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Chomová

Anesteziológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Gašparec

Anesteziológ
DFNsP - DKAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Tomáš Kán

Anesteziológ
FNsP ak. Dérera KAIM Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Žilinčanová

Anesteziológ
DFNsP - OAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny