MUDr. Eva Baranová

  • internista
  • SÚSCCH Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Bartek

internista
PLK Petržalka Šustekova 2, 852 16 Bratislava

0 km

MUDr. Barbora Desatová

internista
FNsP - II. interná kl. Mieckiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Helena Ivančová

internista
NOÚ Klenová 1, 813 10 Bratislava

0 km

MUDr. Alena Uhrinová

internista
FNsP - II. interná kl. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny