MUDr. Eugen Bielik

  • chirurg
  • NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Stanislav Čarský

chirurg
Chirurgická klinika SPAM nám. Svobodu 1, 974 15 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Ľubica Fašková

chirurg
NsP F. D. Roosevelta Nám.Ľ.Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Rastislav Kunda

chirurg
FNsP - chirurgická kl. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Ladislav Šinkovič

chirurg
Chrurg. klinika NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny