MUDr. Erik Flaška

  • chirurg
  • NsP FDR - chir. klin. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Stanislav Čarský

chirurg
Chirurgická klinika SPAM nám. Svobodu 1, 974 15 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Ľubica Fašková

chirurg
NsP F. D. Roosevelta Nám.Ľ.Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Vladimír Majerík

chirurg
NsP FDR - chirurg.klinika Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Peter Meluš

chirurg
NsP FDR - chirurgická klinika gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny