MUDr. Emília Bučková

  • internista
  • Liečebňa pre dlhodobo chorých Rázusova 69, 977 01 Brezno

Najbližší lekár

0.82 km

MUDr. Janka Adamčáková

internista
NsP n.o. Banisko 1, 977 42 Brezno

0.82 km

MUDr. Miroslav Szentiványi

internista
NsP Banisko 1, 977 42 Brezno

0.82 km

MUDr. Zuzana Višňovská

internista
NsP - hemodialyz. odd. Banisko 1, 977 01 Brezno

0.82 km

MUDr. Veronika Zvaríková

internista
NsP - interné odd. Banisko 1, 977 01 Brezno

Ordinačné hodiny