MUDr. Eleonóra Čmelová

  • pediater
  • FNsP akad.L.Dérera - odd.klin.genetiky Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Iveta Čierna

pediater
DFNsP - II. detská klinika Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Regina Krastevová

pediater
DFNsP - II.det. klin. Limbová 3, 833 05 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jaroslava Strnová

pediater
Slov. postgrad. akad. medicíny Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Jarmila Zbořilová

pediater
I.DK DFNsP Limbova 5, 83340 Bratislava

Ordinačné hodiny