MUDr. Elena Rychnavská

Najbližší lekár

0.19 km

MUDr. Zuzana Némethyová

diabetológ
Poliklinika Bezručova 5, 811 09 Bratislava

0.43 km

MUDr. Piotr Waszczuk

diabetológ
Námestie SNP 10, 81465 Bratislava

0.58 km

MUDr. Viktória Šimčíková

diabetológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 82556 Bratislava

0.58 km

MUDr. Ľubica Tichá

diabetológ
1.detská klinika LF UK a DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 16:00 - 18:00