MUDr. Elena Činčurová

  • psychiatr
  • Klinika detskej psychiatrie DFN Úprkova 3, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ľubomíra Izáková

psychiatr
Psychiatrická klinika LFUK a FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Marsalová

psychiatr
PK SPAM FM Mickiewiczova 13 Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Silvia Ondrušová

psychiatr
FN a LF UK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Lívia Vavrušová

psychiatr
NsP Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny