MUDr. Elena Činčurová

  • psychiatr
  • Klinika detskej psychiatrie DFN Úprkova 3, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dagmar Dziaková

psychiatr
PK SPAM FN Mickiewiczova 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Alžbeta Kalmančoková

psychiatr
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Andrej Mayer

psychiatr
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Michaela Weidlichová

psychiatr
Klin. Detskej Psychiatrie DFNsP Úprkova 3, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny