MUDr. Elena Bilčíková

  • kardiológ
  • SÚSCH Pod krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

prof. MUDr. Juraj Fabián

kardiológ
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Vasil Hricák

kardiológ
SÚSCH Pod krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Milan Pavlovič

kardiológ
Slov. postgraduálna akadémia med. Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Andrej Zachar

kardiológ
III.interná klinika Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny