MUDr. Elena Bilčíková

  • kardiológ
  • SÚSCH Pod krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Oľga Balažiová

kardiológ
NZZ - kardiolog. amb.a interná amb. Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Pavel Gavora

kardiológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Kokles

kardiológ
III. interná klinika FNsP ak. L.Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Marianna Mináriková

kardiológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny