MUDr. Elena Barthová

  • dermatológ
  • ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Naďa Chmúrová

dermatológ
FNsP - dermatovener. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Marie Havránková

dermatológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Alena Točíková

dermatológ
LF UK Špitálska 24, 813 72 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Trnovská

dermatológ
DFNsP - detská dermatovener. kl. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny