MUDr. Elena Auxtová

Najbližší lekár

3.83 km

MUDr. Eva Kodýdková

praktický lekár pre deti a dorast
Špecializ. nešt. zdr. zar. - Svejan v.o.s. Jaskyňa Bystrá a Hotel Bystrá 119, 977 01 Bystrá

7.79 km

MUDr. Jaroslav Klvač

praktický lekár pre deti a dorast
VšZP Skuteckého 22, 974 01 Banská Bystrica

8.07 km

MUDr. Jana Kováčová

praktický lekár pre deti a dorast
NZZ - PLPD Strieborné nám. 3, 974 01 Banská Bystrica

8.25 km

MUDr. Ľubica Budajová

praktický lekár pre deti a dorast
NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00