MUDr. Edita Lipšicová

  • hematológ
  • FN klinika hemat. a transf. Partizánska 4, 811 03 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Daniela Cupaníková

hematológ
Klinika hematológie a transf. FN Partizánska 4, 811 03 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Fehérvízyová

hematológ
Klinika hemat. a trans. FN Partizánska 4, 811 03 Bratislava

0 km

MUDr. Dagmar Holomáňová

hematológ
Klinika HaT FN Partizánska 4, 811 03 Bratislava

0 km

MUDr. Heidi Móciková

hematológ
FN - kl. hemat. a transf. Partizánska 4, 811 03 Bratislava

Ordinačné hodiny