MUDr. Dušan Ivančo

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ľubomír Štefanko

chirurg
Jánskeho 1, 05201 Spišská Nová Ves

0 km

MUDr. Ľubor Bialy

chirurg
NsP Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

0.97 km

MUDr. Marta Sakmárová

chirurg
NsP - chirurg. odd. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

0.97 km

MUDr. Róbert Slivka

chirurg
NsP - chirurg. odd. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny
Piatok: 07:30 - 15:30