MUDr. Dušan Ivančo

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ľubomír Štefanko

chirurg
Jánskeho 1, 05201 Spišská Nová Ves

0 km

MUDr. Ľubor Bialy

chirurg
NsP Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

0.97 km

MUDr. Miloš Fronko

chirurg
NZZ Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

0.97 km

MUDr. Róbert Slivka

chirurg
NsP - chirurg. odd. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny
Piatok: 07:30 - 15:30