MUDr. Dušan Alakša

  • psychiatr
  • FNsP - psychiatr. kl. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ivan todorov Dimitrov

psychiatr
NZZ - psychiatria Ružinovská 1, 826 01 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubomíra Izáková

psychiatr
Psychiatrická klinika LFUK a FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Želmíra Luptáková

psychiatr
FN L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Michal Turček

psychiatr
Psychiatrická klinika LFUK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny