MUDr. Drahomíra Púpavová

  • internista
  • Ambulancia všeobecného lekára Jaseňova 1, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.07 km

MUDr. Mária Machová , MUDr. Soňa Klemanová

internista
Námestie L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica

0.11 km

MUDr. Ľubomíra Hamplová

internista
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.11 km

MUDr. Soňa Klemanová

internista
Rooseveltova nemocnica Nám. Ľ. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.11 km

MUDr. Mária Machová

internista
Nemocnica F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny